Combat Medical Systems

Combat Medical Systems (CMS) grundades i februari 2008 av en grupp erfarna militär medicinsk personal och produktspecialister. Deras primära mål är att förenkla taktisk medicin för att minska pre-hospital dödlighet. De tillhandahåller och utveckla innovativa produkter som förenklar taktisk sjukvård på alla nivåer.

www.combatmedicalsystems.com
 Ladda ner
CMS Clam instructions