Syndaver Labs

SynDaver ™ Labs grundades 2004 för att kommersialisera ett nytt system av syntetiska mänskliga kroppsdelar för den medicintekniska industrin. Dessa sofistikerade modeller replikerar den mänskliga anatomin i detalj, inklusive enskilda muskler, senor, nerver, artärer, nerver och organ.

www.syndaver.com